Ubezpieczenia

OC komunikacyjne

 

Czy każdy z nas pamięta o tym, aby ubezpieczyć swój pojazd mechaniczny? Korzystanie z samochodu jest dla nas rzeczą jak najbardziej naturalną. Tylko czasem wypada nam z pamięci to, że należy wszystkie samochodu (które są zarejestrowane) objąć obowiązkowym OC.

Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu

OC jest to odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu. Przy czym jest to odpowiedzialność względem innych osób – tych, które zostaną poszkodowane w zdarzeniu losowym. Sam właściciel polisy nie otrzymuje z tego tytułu żadnych zniżek. Pieniądze z ubezpieczenia wypłacane są nie tylko wtedy, jeżeli dochodzi do uszkodzenia innego pojazdu, ale również wtedy, jeżeli dochodzi do uszkodzenia ciała. Co więcej, o wypłatę z tytułu odszkodowania może domagać się nie tylko kierowca drugiego pojazdu, ale również jego pasażerowie, którzy zostali pokrzywdzeni.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Osoby, które są zainteresowane polisą OC, muszą wiedzieć o istnieniu UFG. Jest to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – organ, który odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru umów, zdarzeń i wypłaconych odszkodowań. Do UFG wpływają poszczególne raporty odnośnie tego jakie umowy zawarło ubezpieczenie, w jakiej ilości. Tak, nawet takie rzeczy są na bieżąco rejestrowane. Zadaniem UFG jest także sprawdzanie ciągłości ubezpieczenia OC, jak również monitorowanie braku polisy. Jeżeli organ zanotuje, że na danym pojeździe, który jest nadal zarejestrowany, nie ma OC, ma on prawo do nałożenia kary finansowej na właściciela. 

 

Zobacz również:

Zmiana danych w polisie OC

Przekroczenie terminu płatności raty za OC i AC

Przerwa w ubezpieczeniu OC

Czy nieopłacona polisa OC jest ważna?

Zniżki OC w małżeństwie

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/